Csimota Pelenka

Keresés


Részletes keresés

A kosár tartalma

0 Products - 0,0 Ft
Go to cart
Bejelentkezés
 Use Facebook account

GYIK

 

 

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

Csimota Pelenka Kft.

 

A www.csimotapelenka.hu online áruházat a CSIMOTA PELENKA KFT. üzemelteti. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a CSIMOTA PELENKA KFT. (továbbiakban: CSIMOTA PELENKA KFT. vagy Vállalkozás) és a CSIMOTA PELENKA KFT. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő, Fogyasztó vagy Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (a Vállalkozás és a Megrendelő a továbbiakban együttesen: Felek)

 

 

CSIMOTA PELENKA KFT. adatai:

 

Cégnév: Csimota Pelenka Kft.
Székhely: 2065 Mány Kossuth Lajos utca 93.
Adószám: 25020191-2-07
Telefon:
+36-20-981 66 73
E-mail: csimotapelenka@gmail.com

 

Bankszámlaszám:
K&H 10402001-50526766-69661018

 

 

CSIMOTA PELENKA KFT.  ügyfélszolgálata:

 

Telefon: +36-20-9816673
E-mail cím: csimotapelenka@gmail.com

 

 

1. Általános tudnivalók

 

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.csimotapelenka.hu weboldalon keresztül történik, és amely szolgáltatás az előzőekben meghatározott Felek között jön létre. A www.csimotapelenka.hu oldalon történő vásárlást a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, Hatodik Könyv, Kötelmi Jog 6:5. §, 6:7.§, valamint „Az elektronikus úton történő szerződések különös szabályai” fejezete 6:82. § - 6:85. §-ai; illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), szabályozza. A Weboldalon keresztül megrendelt termékekre, illetőleg az ezekkel kapcsolatos szabályokra, feltételekre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet előírásait alkalmazzuk.

 

1.2. A www.csimotapelenka.hu oldalon keresztül történő vásárlás elektronikus úton (pl. webáruházunkban vagy elektronikus levélben, magyar nyelven) leadott megrendeléssel lehetséges. A személyesen, kiállításokon vagy börzéken történő vásárlás nem minősül távollévők között megkötött szerződésnek, így nem tartozik jelen ÁSZF hatálya alá.

 

1.3. A www.csimotapelenka.hu weboldalon keresztül bárki vásárolhat, amennyiben elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. (A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 4. § 2. pontja szerint fogyasztónak csak természetes személy minősülhet. Nem vonatkozik ez a szabály a békéltető testületi eljárás kezdeményezési lehetőségre.)

 

1.4. A megrendelés – Vállalkozás által küldött visszaigazolással - interneten, írásban, magyar nyelven kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, amelyet iktatunk, és úgy kerül archiválásra, hogy utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. A szerződés alapiratai közé tartoznak az elektronikusan kézbesített e-számla, a csomag átvételéről szóló igazolás, valamint a szerződési feltételeket ismertető Általános Szerződési Feltétek. A csomag átvétele egyben az írásba foglalt szerződés átvételének is minősül.

 

2. Regisztráció

 

2.1. A www.csimotapelenka.hu oldalon vásárlásához regisztráció szükséges.

 

2.2. A Vállalkozást a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Vállalkozást nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Megrendelő jelszava illetéktelenek számára bármely ̶ nem a Vállalkozásnak felróható ̶ okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására, bejelentkezés után, a Profilom menüpontban van lehetőség. Aktív rendelést érintő adatok módosítására a ügyfélszolgálati telefonszámokon, vagy központi e-mail címünkön van lehetőség.

 

3. Megrendelés

 

3.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, vagy a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha termékeinkkel kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére.

 

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely forintban értendő és (ha nincs külön jelölve) az általános forgalmi adót tartalmazza. A weboldalon a minimális rendelés összege 2500 Ft. A csomagolás és kiszállítás (fuvardíj, postaköltség) költségeiről a 4.1. pont alatt adunk tájékoztatást.

 

3.3. A www.csimotapelenka.hu oldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát fenntartjuk azzal, hogy a módosítás a www.csimotapelenka.hu oldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

 

3.4. A CSIMOTA PELENKA KFT. a megrendelés megérkezését követően a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolja. A szerződés a Felek között a visszaigazolással (lásd 1.4. pontot) jön létre. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül a Megrendelő részére nem érkezik meg, akkor a Vállalkozás ajánlati kötöttsége, illetve a Megrendelő bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

 

3.5 A Vállalkozást a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, felelősség nem terheli.

 

3.6. A rendelések feldolgozása, a vevőszolgálati feladatok végzése munkanapokon, hétfőtől-péntekig 10:00-14.00 óráig történik. Az ezt követően, szombaton és vasárnap illetve munkaszüneti napokon beérkezett megrendelések feldolgozása és kiszállítása a következő munkanapon kezdődik meg.

 

4. Szállítási és fizetési feltételek

 

4.1. A rendelések kiszállítási díját honlapunk automatikusan számítja, így Ön mindig pontosan tudja, mennyit kell fizetnie a rendelt áruért. Aktuális kiszállítási díjaink a következő táblázatban foglaltak szerint alakulnak. Az utánvét kezelési költsége csomagonként 500 Ft.

 

Kiszállítás díjszabása:

Szallitasi dijak 2015 11 01 MPL

 

Szallitasi dijak 2015 11 01 2 MPL

 

 

 

A szállítási díj változtatásának jogát fenntartjuk azzal, hogy a módosítás a www.csimotapelenka.hu weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

 

5. Elállás joga, módja, következményei

 

5.1. A leadott és visszaigazolt rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályozást a 17/1999. (II.5). Korm. rendelet tartalmazta a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) hatálybalépéséig. A 2014. június 13. napja után kötött szerződésekre már ennek szabályai vonatkoznak.

 

5.2. A Korm. rendelet értelmében a Fogyasztó indokolás nélkül gyakorolhatja elállási jogát - fő szabályként - a termék átvételétől számított 14 napon belül.

 

5.2.1. A Fogyasztót a 14 napon belüli indokolás nélkül megillető elállási és felmondási jog alóli kivételeket a Korm. rendelet 14. pontja részletezi.

 

Ezek közül külön is kiemeli a Vállalkozás, hogy nem illeti meg az ilyen elállási jog a Fogyasztót

 

  • olyan termék tekintetében, amelynek ára a vállalkozás által nem befolyásolható,
  • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
  • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
  • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

 

5.3. A szerződéstől való elállást nyilatkozattal kell bejelenteni. A bejelentést a Vállalkozás Ügyfélszolgálatán írásban kell megtenni (postai úton: 2065 Mány Kossuth Lajos utca 93..; e-mailen: csimotapelenka@gmail.com ). A telefonon tett bejelentést a Vállalkozás elállásként/felmondásként nem rögzíti.

 

Az elállási nyilatkozatot a Fogyasztó (1) az elállási nyilatkozat kitöltésével és a Vállalkozáshoz való eljuttatásával, vagy (2) saját megfogalmazású elállási nyilatkozatban gyakorolhatja. A jog gyakorlása határidőben történik, ha a nyilatkozatot a 14 napos határidő lejárta előtt elküldték. A nyilatkozat 14 napon belüli elküldését a Fogyasztónak kell igazolnia.

 

5.3.1 A Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése írja elő, hogy ha a szerződés megkötését megelőzően a Vállalkozás nem ad tájékoztatást az indokolás nélküli felmondás lehetőségéről, határidejéről, feltételeiről, illetve a nyilatkozat-mintáról – úgy az indokolás nélküli felmondás lehetősége 12 hónappal meghosszabbodik. Ha e 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, akkor a felmondásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le.

 

A Vállalkozás a szerződés előtti tájékoztatási kötelezettségének jelen ÁSZF 5.2., 5.2.1., 5.3., pontjaiban, valamint az ÁSZF mellékletében, illetve a megrendelés visszaigazolásakor tesz eleget.

 

5.4. A termék átvételi időpontja: házhoz szállítás esetében a futártól, a Pick-Pack vagy a Posta Pontnál történő átvétel időpontja. Ezek a futártól, illetve az átvételi pontnál kapott nyugtával, bizonylattal bizonyíthatóak.

 

5.5. A Fogyasztó a 14 napon belüli elállás esetében a sértetlen terméket a számlával/nyugtával vagy annak másolatával, saját költségén küldje, vagy személyesen szolgáltassa vissza a Vállalkozás Ügyfélszolgálati címére (2065 Mány Kossuth Lajos utca 93.),

 

5.5.1. A Fogyasztó a terméket, az elállás közlését követően haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül köteles visszaküldeni. Ennek közvetlen költsége a Fogyasztót terheli.

 

5.5.2.Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére a Vállalkozásnak nincs lehetősége.

 

5.5.3.. Abban az esetben, ha a terméket a Fogyasztó használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen visszajuttatni, ezáltal az eredeti állapot nem állítható helyre, akkor a Vállalkozás érvényesítheti az ebből eredő kárának megtérítését. A Fogyasztó felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

 

5.5.4. A Vállalkozás követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését is.

 

5.5.5. A Vállalkozás legkésőbb, az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül téríti vissza a Vásárló által megfizetett teljes összeget (beleértve ebbe a 4.1. pont alatti költséget is), a Vásárló által igénybevett fizetési móddal megegyező módon. A Vállalkozás a visszatérítendő összeget mindaddig visszatarthatja, ameddig a Fogyasztó a terméket nem szolgáltatta vissza, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

 

6. Jótállás, szavatosság

 

6.2. A termékek jótállásával, kellék-, vagy termékszavatosságával összefüggésben a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) rendelkezései szerint kell eljárni [Jótállás: 6:171. § - 6:173. §, kártérítési igény: 6:174. §; Hibás teljesítés: 6:157. § - 158. §, 177. § - 178. §; Kellékszavatosság: 6:159. § - 6:167. §;Termékszavatosság: 6:168. § - 6:170. §].

 

7. Egyebek

 

7.1. A Vállalkozás a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Vállalkozás a Megrendelő adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Vállalkozás alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el (pl. futárszolgálat). A Vállalkozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

 

7.2. A Vállalkozás bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

 

7.3. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően a Bicskei Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. Ezt megelőzően a fogyasztóvédelemről szóló jogszabályok alapján a Fogyasztó a panaszát előterjesztheti a lakhelye szerinti illetékes megyei, vagy a  Fejér Megyei Békéltető Testület, 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.  címén és az illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőségnél.

 

 

Partnerköri Általános Felhasználói Feltételek

Az alábbi fogalmak a jelen ÁFF-ben a következők szerint értelmezendők:

Partnerkör : a csimotapelenka.hu oldalon a Csimota Pelenka Kft-én kívül termékeket forgalmazó (termékeket eladásra kínáló) vállalkozásokat tömöríti. Az alábbiakban megtekintheti az Csimota Pelenka összes partnerét.

FIDINI: Szabó Mira Emma, 8000 Székesfehérvár, Sasvári u. 21., adószám: 66799735-1-27

CSILLANDI: Szépvölgyi Andrea Csilla

AMORE DESIGN: Móré Ágnes

Eladó : a csimotapelenka.hu oldalon forgalmazóként feltüntetett egyéb vállalkozás (azaz a Partnerkör bármely partnere), aki a csimotapelenka.hu-n termékeket és/vagy szolgáltatásokat eladásra kínál.

Ügyfél/Felhasználó/Megrendelő : természetes személy vagy jogi személy, aki az oldal használatával – bármely elektronikus kommunikációs eszközön (asztali számítógép, nootebook, telefon, tablet…stb.) hozzáférést nyer a Tartalomhoz; aki a Weboldalon regisztrál, ezáltal felhasználói fiókot (a továbbiakban: Saját fiók) hoz létre vagy aki a Weboldalon megrendelést ad le és ennek következtében a csimotapelenka.hu felhasználói fiókot hoz létre számára.

Saját fiók: az Ügyfél a csimotapelenka.hu oldalon regisztráció útján felhasználói fiókot (a továbbiakban: Saját fiók) hozhat létre. A regisztrációhoz egy valós, az Ügyfélhez tartozó e-mail cím és egy jelszó megadása szükséges. A Saját fiókából adhat le rendelést (vásárolhat) az Ügyfél.

Az Ügyfél a regisztráció során és a rendelés leadásakor köteles valós adatokat megadni. Amennyiben a csimotapelenka tudomására jut, hogy az Ügyfél által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult az Ügyfél Saját fiókjához való hozzáférését korlátozni, illetve az Ügyfelet a csimotapelenka.hu használatából kizárni.

Saját fiók létrehozására és a csimotapelenka.hu-n történő vásárlásra az a természetes személy jogosult, aki 18. életévét legkésőbb a Saját fiók létrehozása napján (a csimotapelenka.hu-n történő vásárlás napján) betöltötte, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerint nem cselekvőképtelen (Ptk. 2:8. §.).

Termék – minden olyan Csimota Pelenka Kft. vagy a partnerkör eladója által eladásra kínált termék és/vagy szolgáltatás, amelyet az Ügyfél az  oldalon megvásárolhat, azaz amelyre vonatkozóan az Ügyfél a csimotapelenka.hu oldalon a rendelését leadhatja.

Szerződés – az Eladó és a tőle terméket a csimotapelenka.hu oldalon keresztül megrendelő Felhasználó (a továbbiakban: Vásárló) között az Eladó és a Vásárló egyidejű fizikai jelenléte nélkül jön létre, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően.

Tartalom:

- minden olyan adat és/vagy információ, amely a Weboldalon látható és elérhető, és/vagy amelyhez egy elektronikus kommunikációs eszköz (asztali számítógép, nootebook, telefon, tablet…stb.) használata segítségével hozzá lehet férni;
-  minden olyan e-mail és/vagy egyéb üzenet által tartalmazott adat és/vagy információ amelyet az Eladó a Vásárlónak elektronikus kommunikációs eszközön keresztül küld;
-  a Termékekkel és/vagy az Eladó által egy adott időszakra vonatkozóan alkalmazott árakkal kapcsolatos adatok és információk;
-  a Termékekkel és/vagy az Eladóval partneri kapcsolatban levő harmadik fél (különösen, de nem kizárólagosan: futárszolgálat) által egy adott időszakra vonatkozóan alkalmazott árakkal kapcsolatos adatok és információk;
-  az Eladóra vonatkozó és/vagy vele a Weboldalon kapcsolatba hozható adatok és információk.

Dokumentum – a jelen Általános Felhasználási feltételek.

Rendelés – egy elektronikus dokumentum, azaz az Eladó és Vásárló között létrejövő olyan kommunikációs forma, amely révén a Vásárló a Weboldal segítségével ismerteti az Eladóval a Weboldalon található Termékek vagy Szolgáltatások valamelyikének megvásárlási szándékát.


Megjegyzések – A Termékekre és Szolgáltatásokra vonatkozó valamennyi megjegyzés és/vagy leírás, az azok útmutató leírásában foglaltak szerint.

Vélemény – a termék tulajdonosa vagy kezelője által írt vélemény, amelyet az illető a saját tapasztalatai alapján ír, meghatározva, hogy a termék megfelel-e vagy sem a gyártó által írt specifikációknak.

Értékelés –a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló elégedettségét meghatározó osztályzat a termékre. A minősítés csillagok formájában történik, minden termék egy és öt csillag közötti osztályzatot kaphat. Ez a minősítés mindig szoros kapcsolatban áll a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló által írt értékeléssel az adott termékről.

 

2. SZERZŐDÉSES DOKUMENTUMOK

2.1. Egy Rendelésnek a Weboldalra való bejegyzésével egyidejűleg a Vásárló egyetért azzal a kommunikációs formával (telefon vagy e-mail), amely segítségével az Eladó lebonyolítja a kereskedelmi műveleteit.

2.2. A Rendelés leadása után a Vásárlóhoz érkezett értesítés csupán tájékoztató jellegű és nem jelenti a Rendelés elfogadását. Ez az értesítés elektronikus úton (e-mail) vagy telefonon történik.

2.3. Megindokolt okokból az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy megváltoztassa a Rendelésben foglalt Termékek és/vagy Szolgáltatások mennyiségét. Amennyiben az Eladó a Rendelésben foglalt Termékek és/vagy Szolgáltatások mennyiségét megváltoztatja, értesíteni fogja ilyen értelemben a Vásárlót a Rendelés leadásakor a Vásárló által rendelkezésre bocsátott e-mail címen vagy telefonszámon, és visszatéríti a kifizetett összeget.

2.4. Az Eladó és Vásárló közötti Szerződést akkor tekintik megkötöttnek, amikor a Vásárló elektronikus postán és/vagy SMS-ben megkapja az Eladótól a Rendelés megküldésére vonatkozó értesítést.

2.5. Az Eladó által a Weboldalon rendelkezésre bocsátott Dokumentum és információk a Szerződés alapját képezik, ezt egészíti ki a megvásárolt Termékeknek az Eladó által vagy annak egy szállítója által kibocsátott Jótállási jegye.

 

3.  ONLINE ÉRTÉKESÍTÉSI POLITIKA

3.1. A Weboldalon ismertetett Termékek és/vagy Szolgáltatások ára forintban (HUF) van kifejezve és tartalmazzák az ÁFA-t.

3.2. Az online fizetések esetében az Eladó nem felelős/nem vonható felelősségre a Vásárló által fizetendő semmilyen egyéb pótköltség vonatkozásában, ideértve, de nem kizárólag, a Vásárló kártyakibocsátó bankja által alkalmazott valutaváltási díjakat is, abban az esetben, ha az illető kártya kibocsátási pénzneme a Forinttól (HUF) eltérő pénznem. E műveletekért csakis a Vásárlónak kell viselnie a felelősséget.

3.3. A Weboldalon rendelkezésre álló Termékek és/vagy Szolgáltatások leírására használt semmilyen információ (statikus / dinamikus képek / multimédia bemutatók stb.) nem jelenti az Eladó szerződéses kötelezettségét, ezek kifejezetten bemutatás céljából vannak használva.

3.9. Egy rendelést követően, 14 (tizennégy) nap után a Vásárlótól egy, a rendelt termék(ek)kről szóló értékelést kérünk. Ezt a Vásárló által a fiókjában megadott email címre küldjük. Ezzel a Vásárló hozzájárul más lehetséges Felhasználók/Ügyfelek/Vásárlók felvilágosításához, új szolgáltatások fejlesztéséhez és egy jobb és részletesebb termékleíráshoz.

 

4. SZELLEMI ÉS IPARI TULAJDONJOG

4.1. A Tartalom, a bevezetőben foglalt meghatározásnak megfelelően, magában foglalja, anélkül, hogy erre korlátozódna, a Weboldalon feltüntetett logókat, stilizált szemléltetőket, kereskedelmi szimbólumokat, statikus képeket, dinamikus képeket, multimédia szövegeket és/vagy tartalmat, ez kifejezetten az eladó tulajdonát képezi és az eladó fenntartja az ilyen értelemben közvetlen és közvetett módon (felhasználási és/vagy közlési engedély révén) szerzett minden jogát.

 

5. RENDELÉS

5.1. Az Ügyfél/Vásárló Rendelést adhat le a Weboldalon, behelyezve a kosarába a kívánt Termékeket és/vagy Szolgáltatásokat, a Rendelés lezárása pedig a külön feltüntetett fizetési módok egyikén keresztüli kifizetéssel történik. Egy Termék és/vagy Szolgáltatás a kosárba helyezés után megvásárolható, vagy megrendelhető attól függően, hogy van vagy nincs elegendő belőle a készleten. Amennyiben egy Terméket/Szolgáltatást a kosarába helyez anélkül, hogy lezárná a Rendelést, a művelet nem rögzítődik rendelésként, ugyanakkor az illető Termék/Szolgáltatás automatikusan történő lefoglalását sem jelenti.

5.2. A Rendelés véglegesítésével a Vásárló megerősíti, hogy az általa leközölt és a vásárláshoz szükséges adatok a Rendelés leadása napján helyesek, teljesek és igazak.

5.3. A Rendelés véglegesítésével a Vásárló megerősíti, hogy az Eladó felveheti vele a kapcsolatot, bármely rendelkezésre álló / az Eladó által elfogadott eszköz révén, bármely olyan esetben, amikor szükséges a Vásárlóval való kapcsolatfelvétel.

5.4. Abban az esetben, ha az Ügyfél/Vásárló kérelmezi a Szerződéstől való elállását a szerződéstől való elállás törvényes határideje keretén belül, amennyiben a Rendelés ki van fizetve, az Eladó visszafizeti az összeget legfeljebb 14 (tizennégy) napon belül, miután a Vásárló értesíti az Eladót a Szerződéstől való elállást illetően tett döntéséről. Az összeget banki átutalással térítik vissza:

5.5. Az Eladó elhalaszthatja az összeg visszafizetését az eladott Termékek átvételéig vagy azon bizonyíték átvételéig, amely szerint ezeket a Termékeket elküldték, abban az esetben, ha ő maga nem ajánlotta fel, hogy visszaszerezze a Termékeket (a legközelebbi dátumot veszik figyelembe).

5.6. Abban az esetben, ha a Vásárló által rendelt valamely Terméket/Szolgáltatást az Eladó nem tudja leszállítani, az Eladónak tájékoztatnia kell ilyen értelemben az Ügyfelet/Vásárlót és vissza kell utalnia a Vásárló számlájára a Termék és/vagy Szolgáltatás ellenértékét, legfeljebb 7 (hét) napon belül miután az Eladó tudomást szerez a helyzetről vagy miután a Vásárló kifejezett módon megfogalmazza igényét a Szerződés felbontását illetően.

 

 

6. TERMÉKEK/SZOLGÁLTATÁSOK, AMELYEKRE NEM BIZTOSÍTOTT AZ ELÁLLÁS JOGA
6.1. A Szerződéstől való elállás joga alól kivételezettek az alábbiak:
6.1.2. a szolgáltatási szerződések, a szolgáltatások teljes elvégzése után, ha a végrehajtást a Vásárló előzetesen adott kifejezett beleegyezésével kezdték el és miután a Vásárló jóváhagyta, hogy tudomást szerzett arról, hogy a Szerződésnek az Eladó általi teljes mértékben való teljesítése után elveszíti a Szerződéstől való elállás jogát;
6.1.3. azon Termékek és/vagy Szolgáltatások leszállítása, amelyek ára olyan pénzügyi piaci váltakozásoktól függ, amelyet az Eladó nem tud kontrollálni és amelyek bekövetkezhetnek az elállási időszak folyamán;

 

7. BIZALMASSÁG

7.1. A Vásárló/Ügyfél által az Eladónak szolgáltatott bármely jellegű információt az Eladó bizalmasan kezeli.

7.2. Azzal, hogy az Ügyfél/Vásárló információkat és adatokat közöl ezen a weboldalon, biztosítja az Eladónak az azokhoz való korlátlan és visszavonhatatlan hozzáférését, továbbá ezen információk vagy adatok feletti használati jogát.

7.3. Az Ügyfél/Vásárló azzal, hogy bejegyezteti magát az csimotapelenka.hu adatbázisába kifejezett beleegyezését adja, a hatályos jogszabályok keretén belül, hogy harmadik felek, éspedig az partnerkör partnerei felvegyék vele a kapcsolatot.

 

 

8. SZÁMLÁZÁS – KIFIZETÉS

8.1. A www.csimotapelenka.hu weboldalon szereplő Termékek és Szolgáltatások árai tartalmazzák az ÁFA-t a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

8.2. Az Eladó számlát bocsát ki a Vásárló számára a leszállított Termékekre és Szolgáltatásokra, a Vásárló kötelessége továbbítani a számla hatályos jogszabályok szerinti kibocsátásához szükséges összes információt.

8.3. Az Eladó a Rendeléshez tartozó, csimotapelenka.hu-n értékesített Termékeket és/vagy Szolgáltatásokat tartalmazó számlát, valamint a Rendeléssel összefüggő bármely más díjat tartalmazó számlát  elektronikus formátumban  elektronikus postán is elküldheti a Vásárló által a saját Regisztrációs oldalán feltüntetett e-mail címre.

8.4. Azzal, hogy elküldi a Rendelést, a Vásárló belegyezését adja abba, hogy a számlákat elektronikus formátumban kapja meg elektronikus postán a saját Regisztrációs oldalán feltüntetett e-mail címre.

 

9.  A TERMÉKEK LESZÁLLÍTÁSA

9.1. Az Eladó vállalja, hogy a Termékeket MPL futárszolgálattal házhoz küldi el a Vásárlónak vagy a PickPackPont üzletekbe, az Ügyfél opciója szerint.

9.2. Az Eladó biztosítja a Termékek megfelelő csomagolását és a kísérő dokumentumok elküldését.

9.3. Az Eladó a Termékeket és Szolgáltatásokat csak Magyarország területére küldi el.

9.4. A Termékek/Szolgáltatások szállításával kapcsolatos részletek, a leszállításra szükséges időt is ideértve, de nem erre korlátozódva, nem képezik a Csimota Pelenka Kft. szerződéses kötelezettségét, egyik fél sem igényelhet ilyen értelemben kártérítést a másik féltől abban az esetben, ha a felek bármelyikét bármely módon megsérthetik vagy megsértik ezek megszegésével.

 

10. GARANCIÁK

10.1. Minden a csimotapelenka.hu oldalon értékesített Termék garanciával rendelkezik a hatályos jogszabályoknak és a partnerek kereskedelmi politikáinak megfelelően. A Termékek újak, eredeti csomagolásban vannak és az egyes partnerek külön engedélyezett forrásaiból

Powered by JS Network Solutions
Powered by JS Network Solutions