Csimota Pelenka

 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

Csimota Pelenka Kft.

 Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a CSIMOTA PELENKA KFT. (továbbiakban: CSIMOTA PELENKA KFT. vagy Vállalkozás) és a CSIMOTA PELENKA KFT. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat   igénybe vevő regisztrált adószámmal rendelkező Viszonteladó (cég vagy egyéni vállalkozó) (a továbbiakban: Megrendelő,Viszonteladó, vagy Vevő) közötti  nagykereskedelmi áron történő értékesítésre érvényes szokásos szerződési feltételeket rögzíti. (a Vállalkozás és a Megrendelő a továbbiakban együttesen: Felek) Az üzletszabályzat elsősorban a cég honlapján kerül meghirdetésre, és a Csimota Pelenka Kft fenntartja a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül megváltoztathassa.

 CSIMOTA PELENKA KFT. adatai:

 Cégnév: Csimota Pelenka Kft.
Székhely: 2065 Mány Kossuth Lajos utca 93.
Adószám: 25020191-2-07
Telefon: +36-20-981 66 73
E-mail: info@csimotapelenka.hu
Bankszámlaszám:10102914-50644700-01005006

1. Általános tudnivalók

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.csimotapelenka.hu/-nagyker  weboldalon keresztül történik, és amely szolgáltatás az előzőekben meghatározott Felek között jön létre. A www.csimotapelenka.hu/-nagyker oldalon a Csimota Pelenka Kft csak viszonteladói megrendeléseket fogad el regisztrált adószámmal rendelkező Megrendelőktől. Jelen webáruházban magánszemélyeket nem szolgálunk ki. 
 1.2. A www.csimotapelenka.hu/-nagyker oldalon keresztül történő vásárlás csak regisztrációt követően elektronikus úton leadott megrendeléssel vagy előrendeléssel lehetséges. A Csimota Pelenka kft-nek joga van ellenőrizni a regisztráció valódiságát és elutasítani a megrendelést, vagy előrendelést, amennyiben a Megrendelő adataival kapcsolatban kétség merül fel.

 2. Regisztráció

 2.1. A www.csimotapelenka.hu oldalon a megrendeléshez regisztráció szükséges.
 2.2. A Vállalkozást a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Vállalkozást nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Megrendelő jelszava illetéktelenek számára bármely ̶ nem a Vállalkozásnak felróható ̶ okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására, bejelentkezés után, a Profilom menüpontban van lehetőség. Aktív rendelést érintő adatok módosítására a ügyfélszolgálati telefonszámokon, vagy központi e-mail címünkön van lehetőség.

 3. Megrendelés

 3.1. A megrendelt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet részletesen megismerni. Ha termékeinkkel kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére.
 3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely forintban értendő és az általános forgalmi adót tartalmazza. A weboldalon a minimális rendelés összege 30.000 Ft. A csomagolás és kiszállítás (fuvardíj, postaköltség) költségeiről a 4.1. pont alatt adunk tájékoztatást.
  3.3. A megrendelhető termékek árváltoztatási jogát fenntartjuk azzal, hogy a módosítás a www.csimotapelenka.hu/-nagyker oldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.
 3.4. A CSIMOTA PELENKA KFT. a megrendelés megérkezését elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolja. 

4. Előrendelés

4.1. A Csimota Pelenka Kft biztosítja a lehetőséget, hogy a készleten nem lévő termékekből a Megrendelő előrendeljen. Az előrendelések teljesítését csak az importőr, vagy a gyártó felelősségvállalásáig tudja garantálni.
4.2. Amennyiben a rendelés olyan termékre vonatkozik, amely az "Előrendeléssel" megjegyzéssel van kiegészítve, az előrendelésnek minősül és kötelező erővel bír az ügyfélnek, hogy átvegye a terméket. 
4.3. Az előrendelések gyártó felő történő továbbítása negyedévente történik. Az előrendeléseket csak a gyártó felé kiadott rendelés leadása előtt lehet lemondani. 
4.4. A végek hossza általában 25 fm, melyből +/- 1,5 % mennyiségi eltérés általánosan elfogadott.
4.5. A méteráruk esetében a technológiai hibamentességet a nemzetközi standardoknak megfelelő tűréshatárral garantáljuk, azaz 10 méterenként 3 hibajel elfogadott.
4.6. A Csimota Pelenka Kft. a külön meghatározott méteráru termékeiből vágóprogramot üzemeltet. Vágóprogramban rendelhető minimális mennyiség 5 fm, mely mennyiség 1 m-ként növekedhet. A Csimota Pelenka kft.vágó programjában vállalja, hogy garantáltan szálhúzódástól, technológiai hibától mentes, méretre vágott anyagot küld ki rendelésre 10% vágó felár felszámításával.
4.7. Előrendelések esetén, a rendelés értékének megfizetése 2 részletben történik. Az első részlet a gyártó felé teljesítendő vételár, melyet a megrendelés leadását követően előre utalással kérjük befizetni. Az összeg számlánkra érkezését követően tudjuk a rendelésünket a gyártó felé továbbítani. A 2, részlet a megrendelés VÁM és Áfa terhe és a belföldi fuvar díja, melyet a termékek raktárba érkezésekor kell befizetni. A termékek VÁM és Áfa terhe a mindenkori dollár árfolyam függvénye. A webáruházban megjelnített előrendelési árak 315 Ft/USD árfolyamig érvényesek. Ennél magasabb árfolyam esetén a termék vételára az árfolyam változás mértékének megfelelően változik.
4.8. A Csimota Pelenka kft. az áru tulajdonjogát a vevő általi ellenérték megfizetéséig fenntartja, melynek következtében az áru tulajdonjoga a vevő tulajdonába az áru ellenértékének maradék nélküli kifizetését követően megy át.

 5. Szállítási mód és költségek .

 5.1. A  rendelések kiszállítási díját honlapunk automatikusan számítja. Aktuális kiszállítási díjaink az Információk/Fizetés és Szállítás menüpontban foglaltak szerint alakulnak. 
 5.2. A megrendelések kiszállítása futárszolgálattal történik. 20 kg-os csomagméret felett több csomagban kerül a rendelés kiszállításra.
 5.3. Személyes átvételre nincs lehetőség.
 5.4. Nagy mennyiség (60 kg felett) rendelése esetén fuvarozó alvállalkozót bízunk meg a kiszállítással egyedi árajánlat alapján.

 6. Fizetési módok, feltételek:

 6.1 A rendelés leadása fizetési kötelezettséggel jár!
 6.2. Fizetés előre átutalással:  A Vállalkozó a megrendelés visszaigazolása után  elkészíti a Megrendelő elektronikus díjbekérőjét és emailben megküldi a Megrendelőnek, aki ez alapján előre elutalja a számla összegét. Az áru előkészítése (vágása) és kiszállítása azután lehetséges, miután a kifizetett összeget, a számlavezető bank a Vállalkozó számláján jóváírta.
 6.3. Fizetés utólagos átutalással: Utólagos átutalással csak a Vállalkozó által megbízhatónak ítélt, rendszeres vásárlásokat bonyolító Megrendelők fizethetnek. A Megrendelő vállalja, hogy az átutalásos számlákat a számlán megadott fizetési határidőig kiegyenlíti. A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Vállalkozó jogosult:
– a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot felszámítani,
– azonnali beszedési megbízást a Megrendelő bankjához benyújtani, ami ellen a Megrendelő kifogást nem emel,
– jelen szerződést felülvizsgálni, illetve azonnali hatállyal felmondani,
– a Megrendelővel szembeni követelését harmadik cégre engedményezni, illetve a tartozás tényéről harmadik félnek felvilágosítást adni.
6.3. Fizetés PayPal-lal  Ha rendelkezik PayPal regisztrációval, akkor a megrendelés véglegesítése után átutalhatja a PayPal számlánkra is a vételárat. 

7. Felelősség, kárveszély:

A Megrendelő az áruk átvételekor a díjbekérő alapján ellenőrzi az áru hiánytalanságát és sértetlenségét, illetve a megrendelés tartalmához való megfelelőségét. Az áru átvételével a kárveszély és felelősség átszáll a Megrendelőre.

8. Lemondás, át nem vett csomagok esete.

 8.1. Készletről történő megrendelés esetén a Megrendelést a csomag feladásáig lehet visszamondani ! A csomag feladásáról a szállítást végző futárszolgálat e-mailben értesítést küld.
Előrendelés esetén azonnali lemondásra csak a rendelés gyártó felé történő továbbítása előtt van lehetőség. Halasztott lemondásra a termék raktárba érkezését meglőző 14 napig van lehetőség, de ebben az esetben a gyártónak megfizetett vételár 5000 Ft adminisztrációs díjjal csökkentett értékét csak halasztva a termék más partnernek történő értékesítését követően térítjük vissza. A beérkezést megelőző 14 napon belül lemondott előrendelés esetén a gyártónak megfizetett vételárat már nem áll módunkban visszatéríteni.

8.2. Az át nem vett csomagok esete (csalás, károkozás).  Sikertelen szállítás esetén a Megrendelő  a szállítással kapcsolatban felmerülő valamennyi költség megtérítésére köteles, beleértve a visszfuvar költségeit is. Az újabb kiszállítás csak a korábban sikertelen kiszállítással kapcsolatban felmerült oda-vissza fuvarköltség, valamint az új kiszállítási költség megtérítése után történik.
8.3. Amennyiben utólagos fizetési módú csomag nem kerül átvételre és azt a Vállalkozó kénytelen a  saját költségére visszaszállíttatni, úgy a Vállalkozónak jogában áll a másodszori teljesítést megtagadni, vagy kizárólag előre fizetés és a korábban sikertelen kiszállítással kapcsolatban felmerült oda-vissza fuvarköltség, valamint az új kiszállítási költség megtérítése után teljesíteni.
8.5. Amennyiben a károkozás szándékos volt és ismét megrendelés érkezik a Megrendelőtől (egyező szállítási cím vagy e-mail cím esetén), úgy a Vállalkozó jogosult elutasítani a teljesítést.

9. Elállás joga, módja, következményei:

45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben meghatározott elállási jog csak a fogyasztókat illeti meg. A termékek továbbértékesítése, beépítése esetén nem jár az elállási jog. Természetes személyeket nem szolgáluk ki, csak érvényes adószámmal rendelkező cégeket.

10.Garanciális feltételek:

 10.1. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet a nagykereskedelem részére csak egyes tartós használati cikkekre vonatkozóan ír elő jótállási kötelezettséget.
 10.2. A jogszabály lehetővé teszi, hogy a kereskedő / beszállító a rendeletben foglaltaknál a megrendelőre nézve kedvezőbb jótállási feltételeket is vállalhat.
 10.3. A végben/tekercsben értékesített méter és rövidáruk esetében a technológiai hibamentességet a nemzetközi standardoknak megfelelő tűréshatárral garantáljuk, azaz 10 méterenként 3 hibajel elfogadott. 
 10.4. A végek/tekercsek névleges hosszának +/- 1,5 % mennyiségi eltérése általánosan elfogadott.
 10.5. Késztermékek vagy vágott termékek esetén az egyértelmű látható gyári hibákat-, hiányokat az áru átvétele után azonnal, de legkésőbb 14 naptári napon belül kell a vevőszolgálatunknál jelezni. A későbbi hiba- és hiányjelzéseket nem áll módunkban elfogadni. 
 10.6. A Csimota Pelenka Kft. hibás árut csak konfekcionálatlan állapotban (még beavató mosás előtt), tisztán, csomagolva vesz vissza. 
 10.7. A Csimota Pelenka kft által forgalmazott árukon a kezelési útmutatót nemzetközi piktogramok jelzik. A kezelési útmutató be nem tartásából eredő hibákért felelősséget nem vállalunk.
 10.8. Reklamációt csak írásban és fotóval dokumentálva tudunk partnereinktől elfogadni.  Az árut, a raktárunkba történő visszaérkezést követően, minőségellenőrzés alá vetjük, és amennyiben a reklamációt jogosnak bizonyul, úgy az áru értékét maximum 15 munkanapon belül jóváírjuk.
 10.9.Jogos reklamáció esetén az új rendelés szállítási költségmentes. A vevő által minőségileg kifogásolt árucikk írásos indoklás nélküli visszaküldését nem tekintjük hiányjelzésnek, a reklamációnak ez a módja nem menti fel a vásárlót a számlaösszeg kifizetése alól.
 10.10.A kopásra, illetve nem rendeltetésszerű-, szakszerűtlen használatra visszavezethető hibákra a jótállás nem vonatkozik. Nem vállalhatunk jótállást, ha a vásárló az árucikket kimosta, felszabta, saját termékébe beépítette stb.
A vevő részéről történt megrendelési pontatlanságok miatt (pl a méterárú beavatás után nem elég mennyiségű a termék előállításához) az áru visszavételére nem vagyunk kötelezhetőek, a hibás beépítés, felhasználás miatt bekövetkezett károkért (pl nem megfelelő tűvel történt varrás) felelősséget nem vállalunk.
10.11. A Csimota Pelenka kft által gyártott termékekre 12 hónap garanciát vállalunk. Jótállási időn belüli meghibásodásokat, illetve a jótállási igény jogosságát rövid határidővel vizsgáljuk. A garancia érvényesítésének feltétele a termék garanciaidőn belüli visszajuttatása a Vállalkozóhoz és az adott termék vásárlásának számlával történő igazolása
10.12. A gyári termékcímke( ruhacímke) eltávolítása vagy megsérülése a garancia elvesztését vonja maga után
10.13. A szavatosság / garancia érvényét veszti, ha a terméket szakszerűtlenül használták, szállították, tárolták, vagy a hiba elemi csapás, tűz, sugárzás vagy egyéb, nem rendeltetésszerű ráhatás miatt következett be.

11. Egyebek

11.1. A Vállalkozás a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Vállalkozás a Megrendelő adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Vállalkozás alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el (pl. futárszolgálat). 
11.2. A Vállalkozás bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. 
11.3. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően a Bicskei Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. 

Partnerek

Joomla Extensions
Joomla Extensions