Csimota Pelenka

Keresés


Részletes keresés

A kosár tartalma

0 Products - 0,0 Ft
Go to cart

GYIK

 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

Csimota Pelenka Kft.

 A www.csimotapelenka.hu online áruházat a CSIMOTA PELENKA KFT. üzemelteti. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a CSIMOTA PELENKA KFT. (továbbiakban: CSIMOTA PELENKA KFT. vagy Vállalkozás) és a CSIMOTA PELENKA KFT. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő, Fogyasztó vagy Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (a Vállalkozás és a Megrendelő a továbbiakban együttesen: Felek)

 CSIMOTA PELENKA KFT. adatai:

 Cégnév: Csimota Pelenka Kft.
Székhely: 2065 Mány Kossuth Lajos utca 93.
Adószám: 25020191-2-07
Telefon: +36-20-981 66 73
E-mail: csimotapelenka@gmail.com


 Bankszámlaszám:
K&H 10402001-50526766-69661018 

CSIMOTA PELENKA KFT.  ügyfélszolgálata:

Telefon: +36-20-9816673
E-mail cím: csimotapelenka@gmail.com

  1. Általános tudnivalók 

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.csimotapelenka.hu weboldalon keresztül történik, és amely szolgáltatás az előzőekben meghatározott Felek között jön létre. A www.csimotapelenka.hu oldalon történő vásárlást a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, Hatodik Könyv, Kötelmi Jog 6:5. §, 6:7.§, valamint „Az elektronikus úton történő szerződések különös szabályai” fejezete 6:82. § - 6:85. §-ai; illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), szabályozza. A Weboldalon keresztül megrendelt termékekre, illetőleg az ezekkel kapcsolatos szabályokra, feltételekre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet előírásait alkalmazzuk.

 1.2. A www.csimotapelenka.hu oldalon keresztül történő vásárlás elektronikus úton (pl. webáruházunkban vagy elektronikus levélben, magyar nyelven) leadott megrendeléssel lehetséges. A személyesen, kiállításokon vagy börzéken történő vásárlás nem minősül távollévők között megkötött szerződésnek, így nem tartozik jelen ÁSZF hatálya alá.

 1.3. A www.csimotapelenka.hu weboldalon keresztül bárki vásárolhat, amennyiben elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. (A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 4. § 2. pontja szerint fogyasztónak csak természetes személy minősülhet. Nem vonatkozik ez a szabály a békéltető testületi eljárás kezdeményezési lehetőségre.)
 1.4. A megrendelés – Vállalkozás által küldött visszaigazolással - interneten, írásban, magyar nyelven kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, amelyet iktatunk, és úgy kerül archiválásra, hogy utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. A szerződés alapiratai közé tartoznak az elektronikusan kézbesített e-számla, a csomag átvételéről szóló igazolás, valamint a szerződési feltételeket ismertető Általános Szerződési Feltétek. A csomag átvétele egyben az írásba foglalt szerződés átvételének is minősül.
 2. Regisztráció
 2.1. A www.csimotapelenka.hu oldalon vásárlásához regisztráció szükséges.
 2.2. A Vállalkozást a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Vállalkozást nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Megrendelő jelszava illetéktelenek számára bármely ̶ nem a Vállalkozásnak felróható ̶ okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására, bejelentkezés után, a Profilom menüpontban van lehetőség. Aktív rendelést érintő adatok módosítására a ügyfélszolgálati telefonszámokon, vagy központi e-mail címünkön van lehetőség.
 3. Megrendelés
 3.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, vagy a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha termékeinkkel kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére.
 3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely forintban értendő és (ha nincs külön jelölve) az általános forgalmi adót tartalmazza. A weboldalon a minimális rendelés összege 3000 Ft. A csomagolás és kiszállítás (fuvardíj, postaköltség) költségeiről a 4.1. pont alatt adunk tájékoztatást.
  3.3. A www.csimotapelenka.hu oldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát fenntartjuk azzal, hogy a módosítás a www.csimotapelenka.hu oldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.
 3.4. A CSIMOTA PELENKA KFT. a megrendelés megérkezését követően a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolja. A szerződés a Felek között a visszaigazolással (lásd 1.4. pontot) jön létre. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül a Megrendelő részére nem érkezik meg, akkor a Vállalkozás ajánlati kötöttsége, illetve a Megrendelő bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.
 3.5 A Vállalkozást a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, felelősség nem terheli.
 3.6. A rendelések feldolgozása, a vevőszolgálati feladatok végzése munkanapokon, hétfőtől-péntekig 10:00-14.00 óráig történik. Az ezt követően, szombaton és vasárnap illetve munkaszüneti napokon beérkezett megrendelések feldolgozása és kiszállítása a következő munkanapon kezdődik meg.
 4. Szállítási és fizetési feltételek
 4.1. A rendelések kiszállítási díját honlapunk automatikusan számítja, így Ön mindig pontosan tudja, mennyit kell fizetnie a rendelt áruért. Aktuális kiszállítási díjaink a következő Információk/Fizetés és Szállítás menüpontban foglaltak szerint alakulnak. Az utánvét kezelési költsége csomagonként 500 Ft.
4.12. Fizetési kötelezettség
A rendelés leadása fizetési kötelezettséggel jár!
  • Ha fizetési módként előre utalás  lett megjelölve úgy a fizetési határidő 15 nap!
  • Ha fizetési módként utánvét volt megjelölve úgy a csomag átvételekor kell fizetni.
A megrendelést le lehet mondani, e-mailben: info@csimotapelenka.hu 
E-mail üzenetben visszamondott rendeléseket töröljük, és megszűnik a fizetési kötelezettség.
Utánvételes megrendelést a csomag feladásáig lehet visszamondani ! A csomag feladásáról a szállítást végző futárszolgálat e-mailben értesítést küld.
A szállítási díj változtatásának jogát fenntartjuk azzal, hogy a módosítás a www.csimotapelenka.hu weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.
4.2. Át nem vett csomagok esete (csalás, károkozás). 
A csomag feladását megelőzően Önnek bármikor lehetősége van módosításra.

Ha a Címzett szándékosan nem veszi át (pl. elfelejtette lemondani a feladást megelőzően, visszautasítja a megrendelt csomag átvételét, elfelejti átvenni stb.), úgy a feladási- és visszaszállítási díjakat a Megrendelőre terheljük és felszámításra kerülnek. Továbbá minden károkozás a Megrendelőt terheli. A csomag újraküldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő kifizetése esetén áll módunkban ismételten elindítani. Amennyiben a károkozás szándékos vagy rosszindulatú volt és ismét megrendelés érkezik áruházunkba ugyan erről a címről, úgy kizárólag előrefizetéssel van módunkban teljesíteni a kérést.

Amennyiben nem szándékosság történt, hanem egyéb tényezők akadályozták az átvételt, úgy kérem, jelezze nekünk kapcsolati elérhetőségeink valamelyikén és megoldást keresünk a fennálló probléma kezelésére és jóhiszeműen járunk el. Amennyiben ez a megoldás sem vezet sikerhez, úgy fel fogjuk számolni a fent említett költségeket, melyet szükség esetén jogi úton (is) érvényesítünk.

Minden általunk megállapított költség a Megrendelőt terheli károkozás, csalás vagy hamis és rosszindulatú megrendelés esetén, melyet jogi úton érvényesítünk és a rendelkezésünkre álló adatok alapján eljárást kezdeményezünk a Hatóságok felé.

Ha utánvételes csomag nem kerül átvételre és azt vissza kell hozatnunk saját költségünkre, úgy legközelebb ugyan arra a címre nem minden esetben teljesítünk megrendelést. Fenntartjuk a jogot, hogy saját megítélésünk alapján bizonyos címekre kizárólag előrefizetés után postázunk, vagy egyáltalán nem kézbesítünk. Amennyiben a Csimota Pelenka Kft. úgy dönt, hogy nem küldi ki, vagy csak előrefizetés után postázza a megrendelt árut, arról minden esetben értesítést küld a megadott e-mail címre. 

Ha előre kifizetett csomag nem kerül átvételre és a megrendelés visszaérkezik áruházunkhoz, úgy azt jelezzük a Megrendelő felé. Ha nem tudunk sem e-mail-ben, sem telefonon kapcsolatba lépni a Megrendelővel, úgy a megrendelése a regisztrált e-mail címre történő írásos értesítést követő 5 nap után törlésre kerül.
 
5. Elállás joga, módja, következményei
 5.1. A leadott és visszaigazolt rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályozást a 17/1999. (II.5). Korm. rendelet tartalmazta a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) hatálybalépéséig. A 2014. június 13. napja után kötött szerződésekre már ennek szabályai vonatkoznak.
 5.2. A Korm. rendelet értelmében a Fogyasztó indokolás nélkül gyakorolhatja elállási jogát - fő szabályként - a termék átvételétől számított 14 napon belül.
 5.2.1. A Fogyasztót a 14 napon belüli indokolás nélkül megillető elállási és felmondási jog alóli kivételeket a Korm. rendelet 14. pontja részletezi.
 Ezek közül külön is kiemeli a Vállalkozás, hogy nem illeti meg az ilyen elállási jog a Fogyasztót 
  • olyan termék tekintetében, amelynek ára a vállalkozás által nem befolyásolható,
  • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
  • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
  • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.
 5.3. A szerződéstől való elállást nyilatkozattal kell bejelenteni. A bejelentést a Vállalkozás Ügyfélszolgálatán írásban kell megtenni (postai úton: 2065 Mány Kossuth Lajos utca 93..; e-mailen: csimotapelenka@gmail.com ). A telefonon tett bejelentést a Vállalkozás elállásként/felmondásként nem rögzíti.
 Az elállási nyilatkozatot a Fogyasztó (1) az elállási nyilatkozat kitöltésével és a Vállalkozáshoz való eljuttatásával, vagy (2) saját megfogalmazású elállási nyilatkozatban gyakorolhatja. A jog gyakorlása határidőben történik, ha a nyilatkozatot a 14 napos határidő lejárta előtt elküldték. A nyilatkozat 14 napon belüli elküldését a Fogyasztónak kell igazolnia.
 5.3.1 A Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése írja elő, hogy ha a szerződés megkötését megelőzően a Vállalkozás nem ad tájékoztatást az indokolás nélküli felmondás lehetőségéről, határidejéről, feltételeiről, illetve a nyilatkozat-mintáról – úgy az indokolás nélküli felmondás lehetősége 12 hónappal meghosszabbodik. Ha e 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, akkor a felmondásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le.
 A Vállalkozás a szerződés előtti tájékoztatási kötelezettségének jelen ÁSZF 5.2., 5.2.1., 5.3., pontjaiban, valamint az ÁSZF mellékletében, illetve a megrendelés visszaigazolásakor tesz eleget.
 5.4. A termék átvételi időpontja: házhoz szállítás esetében a futártól, személyes átvétel esetén az átvételi helyen történő átvétel időpontja. Ezek a futártól, illetve az átvételi pontnál kapott nyugtával, bizonylattal bizonyíthatóak.
 5.5. A Fogyasztó a 14 napon belüli elállás esetében a sértetlen terméket a számlával/nyugtával vagy annak másolatával, saját költségén küldje, vagy személyesen szolgáltassa vissza a Vállalkozás Ügyfélszolgálati címére (2065 Mány Kossuth Lajos utca 93.),
 
5.5.1. A Fogyasztó a terméket, az elállás közlését követően haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül köteles visszaküldeni. Ennek közvetlen költsége a Fogyasztót terheli.
 
5.5.2.Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére a Vállalkozásnak nincs lehetősége.
 
5.5.3.. Abban az esetben, ha a terméket a Fogyasztó használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen visszajuttatni, ezáltal az eredeti állapot nem állítható helyre, akkor a Vállalkozás érvényesítheti az ebből eredő kárának megtérítését. A Fogyasztó felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.
 
5.5.4. A Vállalkozás követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését is.
 
5.5.5. A Vállalkozás legkésőbb, az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül téríti vissza a Vásárló által megfizetett teljes összeget (beleértve ebbe a 4.1. pont alatti költséget is), a Vásárló által igénybevett fizetési móddal megegyező módon. A Vállalkozás a visszatérítendő összeget mindaddig visszatarthatja, ameddig a Fogyasztó a terméket nem szolgáltatta vissza, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.
 
6. Jótállás, szavatosság
 
6.2. A termékek jótállásával, kellék-, vagy termékszavatosságával összefüggésben a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) rendelkezései szerint kell eljárni [Jótállás: 6:171. § - 6:173. §, kártérítési igény: 6:174. §; Hibás teljesítés: 6:157. § - 158. §, 177. § - 178. §; Kellékszavatosság: 6:159. § - 6:167. §;Termékszavatosság: 6:168. § - 6:170. §].
 
7. Egyebek
 
7.1. A Vállalkozás a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Vállalkozás a Megrendelő adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Vállalkozás alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el (pl. futárszolgálat). A Vállalkozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.
 
7.2. A Vállalkozás bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
 
7.3. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően a Bicskei Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. Ezt megelőzően a fogyasztóvédelemről szóló jogszabályok alapján a Fogyasztó a panaszát előterjesztheti a lakhelye szerinti illetékes megyei, vagy a  Fejér Megyei Békéltető Testület, 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.  címén és az illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőségnél.
Joomla Extensions
Joomla Extensions